29. Gorgonzola

80,00 DKK155,00 DKK

Tomat, ost, oksekød, bacon, gorgonzola ost, oregano

Ryd

Pizza

Ingredienser

+ 10,00 DKK

Ingredienser

+ 15,00 DKK

I Bæger

+ 10,00 DKK
+ 10,00 DKK
+ 10,00 DKK

I Bæger

+ 10,00 DKK
+ 10,00 DKK
+ 10,00 DKK